Maatilapäivätoimintaa ikäihmisille

 

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter on saanut Euroopan maaseuturahastolta rahoituksen Päivä Farmilla -hankkeeseen, jossa jatkokehitetään ikäihmisten maatilapäivätoimintaa lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuotteistetaan kunnista nousevien tarpeiden pohjalta eri asiakaskonsepteja osaksi jo kehitettyä maatilapäivätoimintamallia. Asiakaskonsepteja tullaan testaamaan ja arvioimaan usean kunnan alueella Keski-Suomessa.

Hankkeen kokonaistavoitteena on monipuolistaa ikäihmisten maatilapäivätoimintaa ja lisätä sen juurtumista. Uusien asiakaskonseptien kautta voidaan kohdentaa palvelua eri asiakasryhmille ja näin turvata palveluiden laatu sekä vastata paremmin kunnista nouseviin tarpeisiin. Yhteistyötä lisäämällä voidaan myös tuoda uusia mahdollisuuksia ja kaivattuja toimintamuotoja sidosryhmille kuten esimerkiksi järjestöille ja niissä työskenteleville vapaaehtoisille.

Hyvinvointia maatilalta -hankkeessa (2016-2018) kehitettiin ikäihmisten maatilapäivätoimintaa Keski-Suomessa. Hankkeesta saatujen tulosten peruteella maatilapäivätoiminta on hyvä ja mieleinen keino tukea ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista. Toiminnalla on myös mahdollista tuoda lisäelinkeino maaseudulle ja lisätä työllisyyttä. Lue lisää hankkeen blogista.. (Kuva: Laura Kymäläinen/Hyvinvointia maatilalta -hanke)rantakorpi_pieni42

Advertisement