Esittelyssä Haapalehdon tila

haapalehto3
Haapalehdon tila sijaitsee Joutsan Leivonmäellä keskellä Leivonmäen kansallispuistoa. Tilaa ympäröi Haapasuon upeat maisemat ja tila rajoittuu suon keskellä sijaitsevaan Haapajärveen. Tilan pinta-ala on yhteensä 25 hehtaaria. Tilan kaikki metsät ovat Metso-suojelussa ja kuusi hehtaaria on kansallispuiston Haapasuohon rajautuvaa yksityistä soidensuojelualuetta. Keski-Suomen maakuntakaavassa Haapalehto on maakunnallisesti arvokkas rakennettu kulttuuriympäristö.
haapalehto2
Tilalla ylläpidetään perinteisen maatalouden muovaamia ketoja, niittyjä ja  metsälaitumia. Perinnemaisemia hoitavat naapuritiloilta kesälaitumille tulevat naudat ja lampaat, joiden laitumet ympäröivät tilakeskusta. 1800-luvun lopulta peräisin olevat rakennukset on kunnostettu perinteisiä menetelmiä käyttäen. Muonamiehen mökki on muun muassa Päivä Farmilla osallistujien käytössä.
Tässä muutama artikkeli tilasta: