Esittelyssä Ylä-Tihtarin tila

Tila on Oittilan kylän kantatila jonka juuret ulottuvat vuoteen 1561. Nykyisellään Ylä-Tihtari on monipuolinen maaseutuyritys jonka toimialaan kuuluvat perinteinen maanviljely, metsätalous, maa-ainesmyynti sekä matkailu eri muodoissaan. Kevään 2019 aikana kehitämme vahvasti hevostaloutta jossa tarjoamme monipuolisia kuntoutus-, hyvinvointi-  ja koulutuspalveluita.

Vaikka Ylä-Tihtari onkin vahvasti kehittynyt ja nykyajassa elävä niin silti perinteet ovat vankka osa elämäämme. Tilan pihapiiristä löytyy mittava talonpoikaismuseokokoelma sekä lukuisia vanhoja rakennuksia. Uuden kehittäminen onkin aina tehty perinteitä kunnioittaen .

ylätihtari1

Myös luontoarvot ovat lähellä sydäntämme ja hoidamme useita luonnonlaidun- luonnon monimuotoisuus- ja perinnebiotooppikohdetta mm. lampaita ja hevosia laiduntamalla. Myös metsäluonnon erityiskohteita on suojeltu erityyppisin sopimuksin kymmeniä hehtaareita. Tärkeä osa luonnon hyvinvoinnista huolehtimista on myös aktiivinen pienpetojen pyynti sekä riistakannoista huolehtiminen. Tämä kulkee sopusoinnissa tarjoamiemme metsästysmatkailupalvelujen kanssa joiden osalta seuraamme tarkasti riistakantojen kehitystä.

ylätihtari3

Peltoviljelyssä tämänhetkiset tuotantokasvit ovat kumina sekä peruna jota tuotamme suoramyyntiin sekä lähiseudun yrityksiin ja kauppaliikkeisiin. Heinän kasvatus ravinnoksi omille eläimille kuten riistaeläimille riistapeltojen muodossa kuuluvat jokavuotiseen viljelykiertoon.

Matkailijalle Ylä-Tihtari tarjoaa mökkivuokrausta sekä monipuolisia aktiviteettejä mutta kaiken perustana on luonnosta ja ympäristöstä nauttiminen. Tämä antaakin oivalliset puitteet myös yritysten kokoustarpeiden tyydyttämiseen.

Sijainti Keski-Suomen sydämessä Oittilan kylässä on vertaansa vailla oleva vahvuustekijä. Päijänteen rantamaiset, jylhät metsämaat sekä vaikuttavat vuorijonot luovat idyllin johon kutsumme sinutkin tutustumaan.

www.yla-tihtari.fi

Advertisement

Esittelyssä Heinälän tila

heinäläntila2

Heinälän tila sijaitsee Jyväskylän kaupungin Oravasaaren kylässä 22km:n päässä ydinkeskustasta Leppäveden ja Päijänteen välisellä kannaksella. Olemme erikoistuneet
kasvattamaan Limousin-rotuista pihvikarjaa sekä suoramyyntiin kuluttaja-asiakkaille että myös Snellman-konsernille, jossa tuotteitamme myydään Limousin A La Carte merkillä ravintoloihin ja erikoistuneisiin lihamyymälöihin. Emolehmät vasikoineen laiduntavat meillä toukokuusta aina lokakuun loppuun saakka, jonka jälkeenkin niillä
on vapaa pääsy ulos jaloittelutarhaan. Lihaksi kasvatettavat eläimet, niin hiehot kuin sonnitkin, saavat liikkua kuivitetuissa karsinoissa vapaasti.

Ruokinta perustuu tilalla tuotettuihin laadukkaaseen nurmisäilörehuun, viljaan ja härkäpapuun ja  tavoitteenamme on siirtyä luomuun mahdollisimman pian. Jo tällä hetkellä eläinten laitumet ja härkäpapu on viljelty ilman kasvinsuojeluaineita ja keinolannoitteita. Viljelyssä on peltoa tällä hetkellä n. 102 ha.

heinäläntila3

Kotieläintuotannon ja peltoviljelyn lisäksi tilalla harjoitetaan metsätaloutta n. 160 ha:n alalla. Omin voimin hoituu metsän uudistamiseen liittyvät taimien istutukset ja pienet kylvötyöt, taimien heinäys ja taimikoiden raivaus, sekä ensiharvennukset. Tila lämmitetään omasta metsästä korjatulla energiapuulla ja polttopuuta tehdään myös
myyntiin. Tulevaan kesään valmistaudutaan ottamalla viljelykiertoon uusina
kasveina öljy- ja mahdollisesti kuituhamppu, joista kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa uusia tuotteita markkinoille.