PäiväFarmilla -logo

Ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita -hanke (Keski-Suomi), 1.9.2018-29.2.2020

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter toteuttaa Euroopan maatalousrahaston rahoittaman hankkeen, jossa jatketaan ikääntyvien maatilapäivätoimintamallin jatkokehitystä. Hankkeessa kehitetään ja lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuotteistetaan kunnista nousevien tarpeiden pohjalta erilaisia asiakaskonsepteja osaksi jo kehitettyä maatilapäivätoimintamallia. Asiakaskonsepteja testataan ja arvioidaan yhteistyömaatiloilla usean kunnan alueella Keski-Suomessa. Yhteistyömaatilat rekrytoidaan hankkeeseen mukaan syksyn 2018 aikana.

Maatilapäivätoiminnalla voidaan ennaltaehkäistä erilaisten toiminnanvajausten syntymistä ja näin edistää ikääntyvien henkilöiden hyvinvointia, mahdollisuutta asua kotonaan, liikkua elinpiirissään haluamallaan tavalla sekä osallistua sosiaaliseen ja mielekkääseen toimintaan. Uusien asiakaskonseptien kautta palvelua voidaan kohdentaa eri asiakasryhmille. Tällöin turvataan palveluiden laatu ja vastataan paremmin kunnista ja ikääntyvistä nouseviin tarpeisiin. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken monipuolistaa maatilapäivätoimintaa ja lisää sen juurtumista. Se voi myös tuoda uusia mahdollisuuksia ja kaivattuja toimintamuotoja sidosryhmille kuten järjestöille ja niissä työskenteleville vapaaehtoisille. Aiemmassa Hyvinvointia maatilalta -pilottihankkeessa (2016-2018) saatiin lupaavia tuloksia ikääntyvien maatilapäivätoiminnasta. Hyvinvointia maatilalta -hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä: hyvinvointia_maatilalta_loppuraportti

Maatilapäivätoiminnan juurruttaminen edistää maatilayrittäjien mahdollisuuksia kehittää toiminnasta omalle maatilalleen kannattavaa ja pysyvää ympärivuotista liiketoimintaa. Hanke toimii yhteistyömaatiloille riskittömänä mahdollisuutena kokeilla sopiiko vastaava toiminta omalle maatilalle.

Hankkeen lopputuotoksena julkaistiin ”Päivä Farmilla -opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen tueksi” -jälkiperäisteos. Opas koostuu kolmesta osuudesta: Green Care toiminnan kuvauksesta, ikääntyvien erityispiirteiden huomioimisesta sekä ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämistä edistävistä käytännön neuvoista. Oppaassa on mukana työkaluja toiminnan suunnittelun, tuotteistamisen ja markkinoinnin tueksi.

Opas on ladattavissa maksutta omaan käyttöön tästä.

Oppaassa esitelty työkirja on ladattavissa maksutta omaan käyttöön tästä.

Oppaassa esitelty markkinointiesite on ladattavissa maksutta omaan käyttöön tästä.

Opas on mahdollista tilata painettuna versiona 1.3.2020 alkaen GeroCenter -säätiöltä hintaan 14€ (sis. yhdet kappaleet oppaassa esitellyistä markkinointiesitteestä ja suunnitteltyökirjasta, joita voi kopioida/ladata omaan käyttöön lisää vapaasti). Ota yhteyttä!

Hanke päättyy 29.2.2020. Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä.

EU_Lippu_lause_suomi

gerocenter-logo

 

Hankkeen yhteistyökumppanit: 

hankkija jyväskylä logo

muistiliitto-keskisuomi-vaaka

 

 

Advertisement